Milan Simonović

Osnivač Večnosti

Rođen u Beogradu 1992. godine. Išao je u O.Š. „Duško Radović“ na Novom Beogradu. Kao đak generacije završio je srednju Geološku i hidrometeorološku školu „Milutin Milanković“ na Voždovcu. Godine 2014. diplomirao je na Fakultetu političkih nauka sa prosečnom ocenom 8.00 i stekao zvanje diplomiranog politikologa. Nikada nije radio u struci. Godine 2016. upisao je interdisciplinarne master studije Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama na Univerzitetu u Beogradu.

Tokom studija bio je aktivan član Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka i Akademske debatne mreže „Otvorena komunikacija“. Zajedno sa troje kolega osniva Društvo za akademski razvoj 2013. godine u okviru kojeg je osmišljavao, realizovao, podsticao i podržavao projekte vezane za kulturnu baštinu Srbije, diplomatiju, ljudska prava i borbu protiv korupcije.

13.04.22