Milan Simonović

Osnivač Večnosti

Rođen u Beogradu 1992. godine. Išao je u O.Š. “Duško Radović” na Novom Beogradu. Kao đak generacije završio je srednju Geološku i hidrometeorološku školu “Milutin Milanković” na Voždovcu. Godine 2014. diplomirao je na Fakultetu političkih nauka sa prosečnom ocenom 8.00 i stekao zvanje diplomiranog politikologa. Godine 2016. upisao je interdisciplinarne master studije Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama na Univerzitetu u Beogradu.

Tokom studija bio je aktivan član Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka i Akademske debatne mreže “Otvorena komunikacija”. Zajedno sa troje kolega osniva Društvo za akademski razvoj (DAR) 2013. godine u okviru kojeg je osmišljavao, realizovao, podsticao i podržavao projekte vezane za kulturnu baštinu Srbije, diplomatiju, ljudska prava i borbu protiv korupcije.

Radio je u National Geographic Srbija kao web-novinar, u firmi Microsystems kao referent za javne nabavke, a od 2019. godine do danas radi u kompaniji Coca-Cola HBC na poziciji Trade Promotions Executive.

13.04.22