Genealogija

Genealogija je nauka o postanku, odnosima i korenima imena i prezimena ljudi (rodoslovlje), životinja i biljaka.

Termin potiče od grčkih reči γενεα (rod, pleme, koleno) i λόγος (reč, govor, misao).

U cilju proučavanja istorije porodica i utvrđivanje njihovog porekla genealozi koriste usmeno predanje, istorijska dokumenta, genetičke analize i druge metode. Rezultati se obično prikazuju putem porodičnih stabala, ali mogu biti predstavljeni i u vidu priče.

Težnja za istraživanjem porodične istorije i korena može imati razne motive, uključujući želju za pronalaženjem i učvršćivanjem mesta porodice u istoriji sveta ili svog naroda, ali i osećaj odgovornosti za očuvanje nasleđa za buduće generacije.

U užem smislu, „genealogija“ ili „porodično stablo“ prati potomke jedne osobe, dok „porodična istorija“ prati pretke jedne osobe, mada se termini često koriste naizmenično. Porodična istorija može uključivati dodatne biografske podatke, porodične tradicije i slično.

Potraga za porodičnom istorijom i poreklom ima tendenciju da se oblikuje iz nekoliko motiva, uključujući želju da se za datu porodicu izdvoji mesto u široj istorijskoj slici, osećaj odgovornosti za očuvanje prošlosti za buduće generacije i zarad samozadovoljstva preciznog pripovedanje. Genealoška istraživanja se takođe izvode u naučne ili forenzičke svrhe.

03.09.22