Popisivanje sahranjenih

Popisivanje sahranjenih i formiranje jedinstvene Baze podataka svih preminulih osoba u Srbiji predstavlja srž i konačan cilj Večnosti.

Želimo da sačuvamo sećanje na mesta večnog počivališta svih preminulih osoba u Srbiji, tako da potomci i druge zainteresovane osobe u našoj zemlji mogu da odaju poštu svojim precima ili ljudima čija dela cene.

Protivimo se svakom uništavanju spomenika, grobalja i ostataka preminulih osoba u Srbiji, bez obzira na to čiji su. Svi smo dužni da odamo poštu preminulima i da sačuvamo sećanje na njih bez obzira na njihova dela ili ne dela.

03.09.22