Večnost govori

Večnost govori: Zemunska porodica Subotić

Jovan Subotić (1817-1886) pripada eposi političkog i literarnog preporoda srpskog naroda na području Ugarske.

Kao književnik, političar, osnivač i pomagač njegove zasluge su na svakom polju trajne. Iako nije bio prvi ni u jednom, uvek je stajao odmah do prvog.

Na srpskom crkvenom saboru u Karlovcima od 1869. do 1874. godine bio je pored Svetozara Miletića jedan od prvaka ondašnje narodne stranke.

Sa svojom suprugom Savkom Polit-Desančić imao je sedmoro dece: Dejana, Žarka, Vidosavu, Vericu, Vojislava, Branislava i Ozrena. Žarko i Vida su umrli kao deca.

Dejan Subotić je bio pukovnik u ruskom general-štabu; Vojislav Subotić je bio vodeći srpski hirurg s kraja XIX i početka XX veka i jedan od osnivača Medicinskog fakultet u Beogradu; Branislav Subotić je bio husarski kadet.

Porodična grobnica Subotića nalazi se na Zemunskom groblju u Beogradu. Spomenik je jako izlizan, te se mora prići i gledati pod uglom.

Ploča koju su 2003. postavili “zahvalni hirurzi Srbije” profesoru doktoru Vojislavu Subotiću je izgleda ispala iz ležišta pa sada stoji naslonjena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *